Om Aure IL


Daglig leder

Navn Mobil E-post
Ella Ekren

Hovedstyret

Navn Rolle Mobil E-post
May Renate Settemsdal Styreleder
Kjetil Ås Nestleder
Ingvar Våg Styremedlem
Mats Langtinn Styremedlem
Ronja Eikeseth Styremedlem

Arbeidsutvalget

Navn Rolle Mobil E-post
Stian Ertvåg IT-ansvarlig
Ragnhild Myhren Våg Innkjøp og utstyr
Thomas Nedresæther Anleggsansvarlig