Informasjon om Toppidrettsveka 20.august


Viktig informasjon til alle frivillige.

Her oppdaterer vi med viktig informasjon til alle som deltar som frivillig under Toppidrettsveka. 

KORTVERSJON AV NYTTIG INFORMASJON

Vi har laget en kortversjon av nyttig informasjon til arrangementet. Gjør deg kjent med innholdet før du møter opp til dine oppgaver. Last ned fila eller ta bilde av innholdet slik at du har det tilgjengelig mens arrangementet pågår. Det er viktig at vi kan svare både publikum, utøvere og andre involverte i Toppidrettsveka når de har spørsmål om parkering, toalett, servicekontor osv.

INFOFOLDER TOPPIDRETTSVEKA PÅ AURE

SMITTEVERNPLAN

Alle frivilige må lese og sette seg godt inn i smittevernplanen. Hver enkelt må kvittere at den er lest og forstått hos nærmeste leder.

Trykk på teksten: 

ALLE STEDER SMITTEVERNPLAN FOR TOPPIDRETTSVEKA 2021 versjon 4.0

VIDERE INFO TIL FREM MOT ARRANGEMENTET

Vi vil bruke www.aureil.no til å informere frem mot arrangementet. Vi ber derfor alle frivillige om å holde seg jevnlig oppdatert.

Ved sykdom, frafall eller andre endringer må nærmeste leder varsles.


Overordnede smittevernregler (fra smittevernplan for Toppidrettsveka)

Ovenfor kategoriene nevnt innledningsvis, vil vi legge vekt på noen generelle «koronavettregler»:

 • Ivareta god hånd- og hostehygiene

 • Ingen håndhilsing og klemming

 • Holde 1 meter avstand til andre

 • Ved symptomer (se WHO sin oversikt over symptomer) på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på arrangementet. Ta en test ved mistanke om at du er smittet med koronaviruset.

 • Ingen skal ta på samme utstyret med hendene uten at hansker anvendes eller at man sørger for god håndvask før etter berøring

 • De som bruker hansker skal ikke berøre ansiktet sitt med hanskene

 • Toalettbesøk på angitte steder og opptreden iht. beskrivelse i dette dokumentet

 • Alle retter seg etter Toppidrettsveka sine «smittevernledere» og deres anmodninger

  Alle frivillige som har kjent forkjølelseslignende symptomer dagene før eller samme dagen som de skal engasjeres som frivillig under arrangementet, skal melde fra om dette til sin nærmeste leder. Vedkommende skal ikke engasjeres under Toppidrettsveka som frivillig.

  Personer med følgende symptomer kan IKKE delta, engasjeres i eller gjeste Toppidrettsveka; - feber, hoste, forkjølelse eller tung pust siste uke
  - påvist koronasmitte
  - hatt nærkontakt med noen med smitte siste 10 dager
  - er i karantene eller venter på svar på koronatest.