Oppgradering på skibasen på Austli


Skibasen på Austli er Aure IL sin eiendom og blir brukt som sekretariat under skirenn og skileik, møterom, lager, garasje til løypemaskina m.m. Altså et flerbrukshus det er viktig å ta vare på og utnytte best mulig til allsidig bruk. 

På nyåret brukte Line og May brukte en hel kveld på å rydde og systematisere i møterommet. Dette var kjærkomment, for det har en tendens til at utstyr blir stående i pappesker og ingen helt vet hvem som eier det og hvem som skal bruke det.

I fjor monterte Thomas Løfall egen dør inn til lageret, dette var tidligere en del av garasjen til løypemaskina. Det nye lageret kan nå fungere som lager for utstyr som skal brukes i løpet av vinteren.

Vi var så heldige å få hyller av Strand Klær. Disse demonterte Ole Tom i butikken, og han og Line har montert dem i møterommet. Genialt til å lagre skisko, startnummer og skistaver i! For å få plass til dette måtte vi rydde unna diverse ukurante møbler fra møterommet. Dette frigjorde også plass til noen andre skap vi har hatt stående slik at vi kunne montere dem og få litt mer system i kjøkkenutstyr og sponsorartikler.

Thomas Bremset har laget skistativ og montert det i lagerrommet. Her kan vi sette alle utlånsskia vi er så heldige å ha fått fra Sparebank1. I løpet av det siste året har May malt huset 2 strøk.

I tillegg til dette vil Ola Stigsrud ordne med hyller/skap på toalettet. Det vil også føre til at toalettet blir enklere å holde rent og ryddig.
Del på: