Tusen takk til Sparebank1 SMN for kr 100 000 i støtte


Banken støtter Aure IL gjennom ordninga "Samfunnsutbytte"

I vår søkte Aure IL støtte gjennom Sparebank1 SMN sin ordning «Samfunnsutbytte». Vi er stolte av å kunne si at søknaden vår ble vurdert som god nok, og at vi får støtte på kr 100 000. Vi søkte om støtte til å holde kostnader lave slik at flest mulig har mulighet til å delta på det varierte tilbudet Aure IL har.

I svaret fra Sparebank1 SMN sto blant annet dette: 

«Vi viser til din søknad om støtte til Like muligheter for alle til å delta på aktiviteter i regi Aure IL. Vi er glade for å fortelle at AURE IDRETTSLAG er tildelt kr. 100 000 av vårt samfunnsutbytte. Samfunnsutbyt­tet er en del av konsernets overskudd, og tildeles små og store tiltak som bidrar til bærekraftig utvikling av Midt-Norge. Nettopp denne aktiviteten er plukket ut til å bidra til dette. Du/dere spiller derfor en viktig rolle i forvaltningen av de verdier som er skapt i og for lokalsamfunnet.»

Støtten fra Sparebank1 SMN er med på bidra til at vi kan holde kostnader for medlemmer så lav som mulig, og at vi kan gjennomføre Sparebank1 håndballskole 14. - 16.august.
Del på: