Løp for meg!


I forbindelse med turntrening onsdag 22. september arrangerer turngruppa "Løp for meg!" Dette for å bidra i kampen mot barnekreft. Barn og voksne som ikke deltar på turn er også velkommen til å delta - les mer her!

Rundt 200 barn og unge mellom 0 til 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom. Vi ønsker nå å gi vårt bidrag i kampen mot barnekreft! 

Onsdag 22. september arrangerer vi "Løp for meg!" for å bidra i kampen mot barnekreft. Løpet vil finne sted ved Nordlandshallen på Dromnes. Den lengste løypa er 1,3 km -en kortere løype vil også bli utvalgt som alternativ. Man tar seg frem i løypa i eget tempo.
Barnekreftforeningen har sendt oss ei stor eske med medaljer, t-shirts og startnummer som barna får utdelt.


For alle barn er dette gratis å være med på - men vi har et mål om å samle inn penger, og å løpe for de kreftsyke barna som ikke kan selv.
Hver familie kan vippse valgfritt beløp til vippsnummer 709118  i perioden 10.-30. september.
Det oppfordres å gi det man selv har mulighet til. Aller monner drar, og pengene går til en forening som gjør en usedvanlig viktig jobb.

I forkant av løpet vil planleggingsgruppen jobbe med innsamling - om flere vil delta i innsamlingsaksjonen vår; kontakt Ingrid Bones Kjørsvik på tlf 986 91 632 eller ibkjorsvik@gmail.com.
Om noen barn vil samle inn ekstra penger, eller en bedrift vil gi en sum som støtter Barnekreftforeningen er dette fantastisk! Her er noen forslag til hvordan barna kan delta i forkant: 

- Vil barna pante flasker og gi beløpet de panter til løpet?
- Holde et garasjesalg/loppis av gamle leker?
- Gjøre ærender hjemme eller hos besteforeldre til inntekt for løpet?
Vi er skråsikre på at det er mye god læring for barna å ta del i denne aksjonen. Både når det gjelder dugnad, det å gjøre noe fint for andre og ikke minst; At de får et klarere innblikk i barnekreftsaken. Vi tror en slik aksjon kan få fram mange viktige ambassadører for Barnekreftforeningen i fremtiden. Og det er viktig.

Henrik Singsdal kommer for å delta på løpet vårt og være arrangementets speaker.
Han arrangerte sitt eget OL (Henrik sine olympiske leker)  i 2020 siden sommer-OL ble stoppet av koronapandemien. To av etappene gikk opp til Storfonna, der den ene av dem ble gjennomført sammen med ordførerne i Aure og Heim, i tillegg til en journalist og fotograf fra NRK. Gjennom sitt OL samlet han inn 273.461 kr til Barnekreftforeningen. I senere tid har han også gitt ut bok om sitt OL der 50 kroner av hver solgte bok går direkte til Barnekreftforeningen. 

RA Audio stiller med glad musikk og mikrofon!


Inndeling av start blir slik:
Aldersgruppe 0-5 år, start fra 17.00-17.15
Aldersgruppe 6-9 år, start fra 17.30-17.45
Aldersgruppe 10-16 år, start fra 18.00-18.15
Aldersgruppe fra 16 år og oppover, start fra 18.30
Foreldre kan starte i samme gruppe som sine barn.

Oppmøte 15 minutter før start - hver gruppe vil bli mottatt av en av våre frivillige i området ved inngangen til hallen, her vil det bli utdeling av t-shirt og startnummer.

Parkering ved grendahuset og skolen
Startområdet ved grusplassen bak hallen (ingen parkering ved startområdet)

Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen til årets aller viktigste løp - og vi håper samtidig at vi klarer å samle inn masse penger til Barnekreftforeningen - den jobben de gjør er uvurderlig både for de syke barna, men også for deres familier.

LØP FOR MEG 2021 - 

Vippsnummer

#709118