Ski og Friidrett: Banestemne friidrett - Aure stadion lørdag 12.juni - frist etteranmelding er fre 11.juni kl 18.00


Påmelding nå kun på e-post. Tidsskjema lagt ut. 50 påmeldte pr torsdag kveld. Deltakere 5-10år starter kl 11. Øvrige øvelser starter kl 12.

Aure il ønsker alle deltakere fra 5år og oppover velkommen til banestemne i friidrett. 

Øvelsesutvalg:   

Klasser 5-10 år – 60m/lengde/liten ball

Klasser 11-14 år – 60m/600m/lengde/kule

Klasser fra 15år - 100m/800m/lengde/kule

Torsdag kveld var det 50 påmeldte. Vi håper på mange flere fram til fristen for etteranmelding (kun e-post: birgithjelen@hotmail.no  )  går ut fredag , 11.6 kl 18.00. Oppgi telefonnummer i påmeldinga. NB!

Her finner du mer informasjon om arrangementet:

- Invitasjon friidrstemne 120621

- Tidsskjema banestemne Aure 2021

Arrangementet er tilpasset smittevern-reglene (se lenke under) og ved inngangen til stadion (inngjerdet område) må alle personer (trenere og ledere) eksklusive de som deltar (påmeldte utøvere) og funksjonærer, registrere seg ved å skanne QR-koden på plakaten der. Kun utøvere, trenere og ledere slipper innenfor gjerdet. Publikum må holde seg utenfor gjerdet.

https://www.friidrett.no/nyhet/2021/oppdaterte-retningslinjer-for-handtering-av-covid-19/