100 000 kr i støtte fra Equinor


Tidenes julegave fra Equinor

I slutten av november sendte Aure IL inn søknad til Equinor sin støtteordning til gode tiltak for barn og ungdom. Equinor mottok over 1600 søknader, og Aure IL var en av dem som fikk hele 100 000 kr.

Nå i ettermiddag overrakte Lena Skogly, direktør for Equinor Tjeldbergodden, sjekken til Aure IL. Overrekkelsen skjedde på Aure Stadion med mange medlemmer i alle aldre tilstede.

- Det er utrolig gøy å kunne tildele 100 000 kroner til et idrettslag som har et så flott tilbud til barn og ungdom. Det er viktig for oss å gi noe tilbake til foreninger, lag og andre som gjør noe ekstra for barn og ungdom og lokalsamfunnet, og Aure Idrettslag er et godt eksempel på en klubb som bidrar til aktivitet lokalt, sier Lena Skogly, direktør for Equinor Tjeldbergodden.

Styreleder i Aure IL, May Settemsdal, mottok gavesjekken og takka Equinor for gaven. Det er enestående å få en så stor pengesum fra Equinor, det setter vi utrolig stor pris på. Vi lover å bruke pengene godt og sørge for enda mer aktivitet i Aure IL. 

Tusen hjertelig takk, Equinor!


Foto: Line Ormset