Ski og Friidrett: Trenerkurs - friidrett for barn


Friidretts-kretsen inviterer til trenerkurset FRIIDRETT FOR BARN.

Kretsen inviterer til trenerkurset FRIIDRETT FOR BARN.

Det er nå utarbeidet en «del-digital» måte å arrangere kurset på

  • Teoridelen kjøres digitalt 
    • En kveld på ca 3 timer
  • Praksisdelen kan kjøres på en vanlig klubbtrening – eller avtale annet tidspunkt

På denne måte håper vi at det skal være enklere for klubbene å få med deltagere på trenerkurs

Teoridelen kjøres allerede 29. og/eller 30.september

Meld dere på den kvelden det passer best

Praksisdelen avtaler så klubben direkte med kretskontoret

Se innbydelsen for mer informasjon

Påmelding til Kåre Grøbech på sms 95827871.