Digitalt koronavettkurs til alle idrettslag


Norges idrettsforbund har, i samarbeid med Norges Fotballforbund, laget et fellesidrettslig e-kurs om koronavett som nå tilbys 54 ulike særforbund.

Kurset omhandler hvilke retningslinjer for smittevern som gjelder i forbindelse med selve idrettsutøvelsen. Målgruppen for e-kurset er alle utøvere over 13 år og alle foreldre og foresatte som selv skal delta eller har barn som skal delta i trening, kamper og arrangement i regi av idretten. Kurset er særlig rettet mot utøvelse av kontaktidrett, men vil være nyttig for utøvere i alle idretter.


Les mer om kurset her:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-ruller-ut-koronavettkurs-til-alle-idrettslag/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Digitalt%20koronavettkurs%20til%20alle%20idrettslag&utm_content=Digitalt%20koronavettkurs%20til%20alle%20idrettslag+104159


Ta kurset her (du trenger ID fra Min Idrett):

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/