Politiattester - viktig info til alle trenere og hjelpetrenere


Slik leveres politiattest

Viktig info til alle med verv som innebærer kontakt med barn og unge

- politiattest må fremvises til daglig leder og slik gjør du det:

1, 2, 3:

1) Daglig leder klargjør ett skriftlig vedlegg for formålet med søknaden og sender til alle trenere - MEN trener må be om dette pr mail til: post@aureil.no Skjemaet ser slik ut, så denne info kreves for fullstendig utfylling: https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm 

2) Daglig leder sender tilbake ferdig utfylt skjema - alle trenere kontrollerer at info stemmer og legger ved vedlegget i sin søknad til politiet om attest. Dette gjøres digitalt eller pr post: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ Kreves innlogging med MinID (mobil eller kodebrikke) Velg kategori "Frivillige organisasjoner" 

3) Kontakt daglig leder når du har fått attest. Den skal fremvises personlig og bringes hjem igjen. Altså: den skal ikke sendes/lagres - kun fremvises. 

For spørsmål, kontakt daglig leder