Årsmøte vedtok kjøp av ny løypemaskin.


Årsmøtet i Aure IL ble avholdt mandag 29.juni.

Årsmøtet i Aure IL var planlagt avholdt i mars, men ble utsatt på grunn av Covid 19. Mandag 29. juni fikk vi endelig avholdt årsmøtet, og totalt 16 medlemmer møtte opp.

Både regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020 ble godkjent. Den kanskje største saken på dagens agenda var om Aure IL skal gå til innkjøp av ny løypemaskin. Et enstemmig årsmøte beslutta at nå er tida inne for å gå til anskaffelse av det. Dette er ei stor investering for klubben, men det er ei viktig prioritering for å opprettholde den store aktiviteten som er i løypenettet vårt.

Valgkomiteen hadde forslag til medlemmer og ledere i de ulike gruppestyrene. Årsmøtet stilte seg bak dette. I hovedstyret går Mari Bernhardsen ut og erstattes av Ronja Eikeset. Kjetil Ås og May Renate Settemsdal bytter roller slik at Kjetil nå blir nestleder og May Renate leder i hovedstyret. 

Tusen takk til alle som har verv og ellers bidrar med dugnadstimer for Aure IL!