Årsmøte i Aure IL mandag 29. juni kl 18


Aure IL inviterer til årsmøte mandag 29. juni kl 18 på Aure Gjestegård.

Innkalling til Årsmøte i Aure IL

Tid:           Mandag 29. juni 2020 kl. 18:00
Sted          Aure Gjestegård
Med oppdaterte tall og vedlegg pga covid-19 situasjonen

Sakliste:
Sak 1   Åpning
Sak 2   Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3   Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å skrive under protokollen
Sak 4   Årsmelding Aure Idrettslag og gruppene
Sak 5   Regnskap, resultat og balanse 2019
Sak 6   Budsjett 2020
Sak 7   Medlemskontingent 2021
Sak 8   Treningsavgift 2020
Sak 9   Kjøp av Løypemaskin
Sak 10   Organisasjonsplan
Sak 11   Valg

Årsmøtedokument:
- Årsmøtedokumenter Aure Idrettslag 2019
- Tillegg til Årsmøtedokument 2019

Representasjon på Årsmøtet:
Årsmøte er åpent for alle.
Alle med medlemskap i 2019 og fylt 15 år er stemmeberettigede

Styret ber om at eventuelle innspill på sakene blir formidlet skriftlig til styret senest dagen før møtet, slik at styret får forberedt innspillet for en mest mulig konstruktiv behandling.