Tilbakeblikk «Barn i løypa» vintersesongen 2020


Rekordstor deltakelse

Lite snø fram til mars og covid-19 sitt inntog gjorde at bare 3 arrangement ble gjennomført i perioden mellom lørdag 29. februar og mandag 9. mars.


Det gledet oss stort det gode oppmøte med 111 deltakende barn fra barn født 2007 fram til 2017. Elleve årsklasser fra barn i toårsalderen og opp til tretten år. Stort spenn i årsklassene. Dette er veldig positivt da barna får strekke seg etter hverandre på de tilrettelagte løypene i skileiken.


Her er en oversikt over hvor mange barn som er med i de ulike årsklassene.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

2

6

16

8

19

17

10

12

10

7

Området på Austli er en god sosial møteplass med skileik for barn og voksne. Der barna får oppleve skiglede med mestring og utvikling gjennom leik.


Vi ønsker å videreutvikle «barn i løypa» og den gleden med ski på beina. Vi ønsker flere i staben for å få gjennomført dette en til to ganger i uka på en kort vintersesong.


Kom med innspill. Det er allerede innspill fra flere barn med å få gå barneskirenn. Noe å se seg mål på til neste sesong. Med flere frivillige er mulighetene større for mer.


Allerede nå kan du melde din interesse med å sende en mail til Vegard; vegardur@hotmail.com.- Arr.komiteen i «barn i løypa» -