Håndballskole: Arbeidsfordeling frivillige Håndballskole 2019


Oppdatert oversikt med arbeidsfordeling er lagt ved. Kan du tenke deg å hjelpe til, ta kontakt med Ragnhild Vaag eller Ragnhild Elise Næss.

Her finner du oversikt over oppgaver med arbeidsfordeling for håndballskolen 2019:

Håndballskole_arbeidsfordeling_frivillige 2019

Vi har også laget en egen facebook side for frivillige. Dersom du er frivillig og foreløpig ikke er medlem, søk den opp og be om medlemskap. Den heter Frivillige Håndballskole i Aure 2019. Her legger vi ut info etterhvert og det er også anledning til å stille spørsmål og få svar.