Håndballskole: Timeplan


Oppdatert timeplan her. Det vil kunne bli justeringer underveis. Den vil da bli lagt ut på denne siden.


Vi ønsker at lokale deltagere som ikke overnatter, også kommer til frokost og er til kvelds.