Håndballskole: Timeplan


Vi har laget en timeplan for håndballskolen. Det vil kunne bli justeringer underveis. Dere vil da få info om dette.