Håndballskole: Ordensregler


Velkommen til håndballskole i Aure. For at alle skal ha det gøy, lære mye håndball og ha gode dager i Aure, har vi laget ordensregler.

Ordensregler

Håndballskole i Aure 2019


Velkommen til håndballskole i Aure Arena. For at alle skal ha det gøy, lære mye håndball og trives under håndballskolen har vi disse reglene:

1.  Det er ikke tillatt å bruke energi drikk, alkohol/tobakk eller andre former for rusmidler.
 
2.  Klasserom/sovesal skal holdes ryddig. Det blir sjekket daglig. Oppbevar gjerne dine eiendeler ved din soveplass slik at du til enhver tid har oversikt.
 
3.  Det skal være ro på rommene kl. 23.
 
4.  Er det noe du lurer på eller at noe er usikkert, ta kontakt med din gruppeleder da denne er din ”foresatt” under aktivitetsuka. Gruppeleder skal godkjenne dersom deltagere skal ut av området (f.eks. tur på butikken).

5.  Mobil skal ikke brukes under instruksjon og felles samlinger.
 
6.  Påse at du får med deg alle dine eiendeler når du skal reise hjem. Vi oppbevarer gjenglemte saker kun 3 uker etter at arrangementet er avsluttet. Ettersendelse skjer ved forespørsel.
 
7.  Vi ønsker at alle gjør sitt beste for at alle skal trives her på håndballskolen.

Mobbing, hærverk og oppførsel som på noen som helst måte skaper negative opplevelser for andre deltakere kan resultere i direkte hjemsendelse for egen regning.

Vi har god erfaring med at deltakerne følger våre ordensregler. 

Velkommen til håndballskole!