Årshjul Håndballgruppa 2018


MÅNEDAKTIVITETANSVARLIG
Januar* Cup MINI (Surnadal)Kari
* Budsjett for inneværende årRagnhild/Styret
* ÅrsmeldingHege/StyretFebruar* Påmelding cup til høstenHege
* Styremøte Hege kaller inn
* Foreldremøte alle lag (Evaluering årets sesong, mulig laginndeling neste sesong, trenerkabal, cup)Trenere/lagledere/repr. fra styret
* Sonemøte Orkanger Repr. fra håndballstyret Mars* Cup MINI (Orkanger)Kari
* Oppstart laginndeling og trenerkabal neste sesongStyret
* Serieavslutning (kamper)
* Årsmøte AILApril* Shell Cup Kristiansund; alle lag unntatt MINI (infoskriv/egenandeler)Hege/lagledere
* Påmelding lag i serie til neste sesong -  frist 30. aprilHege
* Sende ut info ang. "Håndballforum" i sept.Hege
* Forslag til treningstider neste sesongStyret
* Håndballavslutning MINIKari/lagledere
* DugnadssalgArbeidsgruppe
* Kostoppfølging prognoseRagnhildMai* Tilsendt forslag til avd.oppsett 4. mai - distribuere videreHege
* Sonemøte Repr. fra håndballstyret 
* Oversikt over drakter (samle inn)Lagledere
* Trener/lagledermøte inkl. repr. fra styretJuni* Sesongavslutning juni/10-årsjubileum i septemberArbeidsgrupper
* Trener/lagledermøte (Evaluering sesongen 2016/17, treningstider neste sesong, kick-off, avdelingsoppsett)Hege kaller innJuli* Tilsendt forslag til terminliste 6. juli - distribuere videreHege
* Koordinering mot kirkekontoret (seriekamper/cup)LagledereAugust* Kostoppfølging prognoseRagnhild
* Frist for endring av terminliste - 17. august (avtales mellom klubbene)Hege
* Lisenser (spillere eldre enn 13 år). Forfall 01.09Hege
* Trener/lagledermøte og repr. fra styret
* LagsbekledningLagledere/Hege
* Treningstider (innmelding)Hege
* StyremøteHege kaller inn
* Frist for å trekke påmeldte lag i serie er 18. august (gebyr etter denne dato)Hege
* Håndballskole Arbeidsgruppe (Trine, Line, Ragnhild, Hege)
* Kick-off?LagledereSeptember* Disp.søknaderHege
* Foreldremøter alle lagTrenere/lagledere/repr. fra styret
* Påmelding cup til vårenHege
* Endelig terminliste tilsendt 4.september - distribuere videreHege
* Håndballforum
* Oppgavefordeling ifbm hjemmekamperLagledere + input fra styretOktober* Cup Ørlandet; alle lag unntatt MINI (infoskriv/egenandeler)Hege/lagledere
* DugnadssalgArbeidsgruppe
* Kostoppfølging prognoseRagnhildNovember* Styremøte Hege kaller inn
* Lisenser (spillere som blir 13 år). Forfall 01.01Elisabeth/HegeDesember* Interncup/juleavslutning MINI Aure ArenaKari + trener/lagleder
* Påmelding cup MINI (Surnadal)Kari (+ lagleder mini)