Årshjul Fotballgruppa

JanuarPåmelding til seriespill i ungdomsfotballen (fra G13/J13) via FIKS.
Sette opp nytt årsbudsjett.
Melde seg på klubbkampen med KBK.
FebruarOppdatere spillerlister og oversikt over støtteapparat på FIKS.
Første styremøte i fotballgruppa, for å godkjenne årsberetning og budsjett.
Påmelding til seriespill i barnefotballen (til og med G12/J12).
Få oversikt over drakt- og utstyrsbehov, og bestille dette i samarbeid med utstyrsansvarlig og daglig leder.
MarsInformasjonsmøte om fotballsesongen med trenere og støtteapparat.
Andre styremøte (og det første med det nye fotballgruppestyret).
Rolleavklaring i styret, og fordeling av arbeidsoppgaver.
Søke om dispensasjon for overårige spillere (digital skjema på N&R Fotballkrets).
Oppstartsmøte for fotballsesongen med trenere og støtteapparat.
Planlegge Vårcup for knøtter og miniputt.
AprilFordeling av drakter og utstyr.
Sette opp dommere og reservedommere for vårens kamper så snart terminlisten ligger klar.
Tredje styremøte i forkant av vårcup.
Vårcup for knøtter og miniputt i månedsskifte april/mai.
MaiVidereformidle tilbud om cup/turneringer til de ulike lagene.
Fjerde styremøte i fotballgruppestyret, med evaluering av vårcup, og planlegging av Bygdacup.
Møte med Bygdacup-komitéen.
JuniEventuell nominering av spillere til NEAS-akademiet (frist 1. juli).
Avtale med N&R Fotballkrets om eventuelle kurs til høsten.
Tett oppfølging av Bygdecup-komitéen.
JuliBygdacup i fotball.
AugustSette opp vakter i Aure Arena (frist 10. august).
Femte styremøtet i fotballgruppestyret, med evaluering av Bygdacup, og planlegging av SP1 Nordvest Cup.
SP1 Nordvest Cup for knøtter og miniputter (siste helga i august).
Sette opp dommer og dommerreserve til høstens kamper så snart terminlisten ligger klar.
SeptemberKlubbkamp med KBK. Skaffe ballhentere, maskoter, og loddselgere til kampen med KBK.
OktoberSjette styremøte i fotballgruppestyret, med evaluering av SP1 Nordvest Cup, og klubbkamp med KBK.
Planlegging av fotballavslutninger.
NovemberFotballavslutting (bestilling av premier til spillere og blomster til støtteapparat).
Evaluringsmøte for fotballsesongen med trenere og støtteapparat.
Kartlegging av behovet for trenerkurs, dommerkurs, og evt. andre kurs.
Påse at lagene leverer inn drakter og utstyr (med evt. mangellapp).
DesemberAvklare lag og støtteapparat for lag til neste sesong.
Lage årsberetning for fotballåret (frist i februar).
Sette opp vakter til Aure Arena (frist 31. desember)