Årshjul Spinning

Nedenfor finnes de viktigste oppgavene spinningsgruppa jobber med i løpet av året

Januar  Oppstart av vårsesongen. Spinninggruppa møtes for å skrive årsmelding og sette opp budsjett.
Februar
Mars  Instruktørene møtes for evaluering. Endringer i timeplan foretas, hvis nødvendig.
April  Møte med nye gruppemedlemmer etter årsmøte og valg.
Mai
Juni  Spinningsgruppa og instruktørene møtes til evaluering og for å planlegge høstens program. Nedvask av lokalene.
Juli  Ferie.
August  Styremøte. Oppstart høstsesong i mnd-skiftet aug-sep.
September  
Oktober  Instruktørene møtes for evaluering. Endringer i timeplan foretas, hvis nødvendig.
November
Desember  Styret møtes for å planlegge vårsesongen. Det settes opp timeplan, bestemme priser på treningsavgift.