Turn: Påmelding turn høsten 2019


Påmelding til turn høsten 2019 finner dere her.

Siden trener Yasmin flytter, har vi behov for hjelp på trenersiden. 

Det er behov for at to til tre personer tar sikringskurs (1 dag), oppgaven til disse personene vil primært være å sikre ved trampetten. Det er ingen forhåndskrav til at man må få til øvelsene selv for å være trener. Det er flere av deltakerne på turn som er mer enn flinke nok til å vise frem øvelsene for de andre. Ingrid tar på seg hovedansvaret for treningene, men det er nødvendig å få på plass en eller to personer til som kan ta treninger ved Ingrid sitt fravær. 
Det er krav om trener 1 kurs for å ha hovedansvaret i hallen. 

Håper noen av foreldrene kan ta på seg oppgavene.

Del på: