Håndball: Håndballtrening MINI 1. og 2. klasse planlegges


Håndballtreninger for gutter og jenter i 1. og 2. klasse vil bli onsdager fra kl. 17-18 i Aure Arena, når trenerkabalen er på plass.

Vi gleder oss til oppstart for MINI 1.-2. klasse. Alle i Aure Kommune er velkommen. Vi håper å se alle som var på trening i fjor, pluss nye første og andreklassinger. 

Vi trenger frivillige til å være trenere/hjelpetrenere for 1. og 2. klasse for å kunne starte opp.
Her kreves ingen håndballerfaring. Allsidig aktivitet med og uten ball er viktig for denne aldersgruppa.

Ta kontakt ved å sende en mail til handball@aureil.no