Ski og Friidrett: Plass til flere på Aurdalsrennet i morgen søndag 21.februar kl 12-


Det er plass til flere på Aurdalsrennet i morgen søndag 21.februar kl 12.00. Det er åpent for deltakere under 8 år som klarer gå 1km. Vi minner om at det fortsatt er mulig å melde seg på ved å møte på rennkontoret i skibasen på Austli før kl 11.30. Rennet er kun for deltakere under 21 år bosatt i Aure kommune

Aure IL ønsker velkommen til årets Aurdalsrenn på Austli søndag 21.februar 2021, kl 12.00. Rennet er pga smittevern kun for deltakere under 21 år bosatt i Aure kommune. Det er åpent for deltakere under 8 år som klarer gå 1km. Det er fortsatt mulig å melde seg på ved å møte på rennkontoret i skibasen på Austli før kl 11.30. Du finner mer informasjon om arrangementet i invitasjonen under.

Invitasjon Aurdalsrennet 2021