Fotball: Sportslig plan for barne- og ungdomsfotballen i Aure IL


Sportslig plan legger grunnlaget for barnefotballens verdigrunnlag; flest mulig- lengst mulig.

August 2021 ble sportslig plan vedtatt i styrermøte i Aure IL Fotball.

Sportslig plan skal brukes aktivt for å få forståelse av hvordan Aure IL Fotball ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære fotball, oppleve trygghet, utvikling og trivsel på og utenfor banen. Sportslig plan er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for spillere, lagledere, trenere, dommere og foreldre.

Her kan du blant annet lese om Retningsliner og målsetninger for de ulike årstrinnene. Fair Play, spillerens rolle, lagleders oppgave, foreldre- og trenervettregler.  Her ligger det også linker med ideer til treningsøkter. 

Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for barnefotballens verdigrunnlag - flest mulig – lengst mulig – best mulig- i et trygt og utviklende miljø for alle.

Styret i Aure IL Fotball vil takke Tomislav Lovric, Vegard Ulfsnes, Øyvind Bugge, Heidi Vean og Lars Arne Engdahl for frivillighetsarbeidet som er gjort for å få utarbeidet dette viktige dokumentet for barne- og ungdomsfotballen i Aure. 

Oppfordrer dere til å lese plana for at alle skal få forståelse av barnefotballens verdigrunnlag i idrettslaget.

Her finner du idrettslagets Sportslige plan: 

ACFrOgC_R45aBqe1jeif0BBhhAwW5n38wUlyL1FBuGiGTt1zHxtuNb2zzjciON8suzPlhpJeViJcdMfnIar3kbWfXlI_Z9G7IQTIY_mmgAyKK0tWKqobF9kuvnJu8R0=