BARN I LØYPA 17/1-2021


Vi starter opp med "Barn i løypa" søndag 17/1

OPPSTART  «BARN I LØYPA» 2021

NÅR? Førstkommende søndag 17. januar 

KL: 12.00 – 14.00

Kostnad: Dette er et gratis arrangement for Aure Idrettslag sine medlemmer, er du ikke medlem ønsker vi deg velkommen til oss. Ta kontakt ved registrering/ankomst.

En stor takk til  Sparebank 1 SMN som har gitt oss øremerkede midler til "Barn i løypa" denne sesongen! 

Vi vil ha fokus på skileik, mestring, utvikling, glede og det sosiale sammen med andre barn (og voksne). Vi vil veksle mellom ukedag og helgedag utover vinteren. 

Vi har flott snødekke som gjør at alt ligger til rette for plogsving-, tunnel-, bamse- og rebusløype.

For å ivareta sålen med snø i skileiktraseen (løypene med staurer) ønskes det at alle benytter ski på beina, det vil være egen bakke for rattkjelke/akebrett ol.

Ved ankomst blir det registrering av barn og startnummer deles ut. Forhåndsregistrering oppfordres å brukes for å unngå kø. Se link; https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0Ddqw_f7Xy9EuiupJmnZyyFUMklFTU1QTkJHODVaQjdTTzhLNEZUWDFHRy4u

Voksne som deltar må registrere seg med QR-kode som henger synlig ved skibasen.

COVID-19

Kriseledelsen i Aure kommune har bekreftet at vi kan arrangere "Barn i løypa" fra helgen 17/1, men 1 meters avstand må holdes.

Aure IL stiller med koronavakter (med gule vester) som skal holde overblikk over arrangementet, så vi arrangerer på tryggest mulig måte.
Vi oppfordrer alle til å gjøre dette på tryggest mulig måte, holde avstand og bidra med smittevernet.

Link til skiforbundets korona presisering for skiarrangementer:

https://www.skiforbundet.no/contentassets/323519017ff84c26a8874d9d649c3ac3/korona-presiseringer-skiarrangement-040121.pdf

Det vil ikke bli noe servering av varm saft/kaffe førstkommende søndag. Så ta evt med egen mat og drikke om ønskelig. Vi fyrer opp i bålpanna og lager noen ekstra bål.


Annen info:

Skileiken med staurer vil bli stående til bruk av barnehage-/skolehverdagen og fritiden.  

Velkommen!