Ski og friidrett: Køyreretning og enkle reglar i skiløypa


Enkle køyrereglar for trivsel i skiporet

Vi går ei utfartshelg i møte og vil berre kort opplyse om enkle løypereglar for løypenettet i Aurdalen.

Løypereglar for Aure IL sine skiløyper:

  • Uansett  aktivitet: Unngå etter beste evne å skade skispora. 
  • Skøyt ikkje ned ferske eller lause klassisk-spor.
  • Hald god kontroll på evt hund. Husk at ikkje alle er komfortable med hund.
  • Hald til høgre for møtande trafikk, og husk at løypene er for alle.


Kartet viser ønska køyreretning i løypenettet.

På grunn av Covid-19 har vi ikkje open skihytte i helga heller.

Her ser du turnuslista for løypekjøring i 2021

Køyr forsiktig opp og ned Aurdalen! Riktig god tur!