Hei publikum! Toppidrettveka 2020 er best på TV!


Slik kan du få med deg sprinten på Aure fredag 21. august.

Covid-19-utbruddet har ført til at vi må gjøre noen grep for å sikre at arrangementet skal være trygt for lokalbefolkningen, de frivillige, tilreisende løpere og teknisk innleide – alt i tråd med retningslinjer fra lokale- og nasjonale helsemyndigheter og Norges Skiforbund. Vi har utarbeidet en egen smittevernplan, som alle involverte er forpliktet til å følge.

Ifølge smittevernplanen er det ikke lov å oppholde seg i start- og målområdet!


Vår anbefaling er derfor at folk ser arrangementet hjemme i stua, via stream eller NRK TV.

Vi har rigget et eget crew som skal streame noe av det som skjer bak kamera via Toppidrettsvekas Facebook-side. I tillegg kan dere se på NRK, som sender hele 3 timer live fra sprinten!

Det betyr at du ikke vil gå glipp av mye – selv i fra stua.


Alle som ikke følger våre anbefalinger om å holde seg hjemme, må holde minimum 2 meters avstand fra våre sperringer, banner og asfaltkant langs sprintløypa. I tillegg henviser vi til myndighetenes generelle smittevernregler (www.fhi.no)

 Om noen har behov for å komme til/fra Gammelbrannstasjonen, rådhuset, AK-senteret og COOP har vi laget sluser slik at 2-meters-regelen kan opprettholdes.

Ber om forståelse for dette og ønsker alle sammen velkommen tilbake til folkefest i 2021!


Hilsen Toppidrettsveka