NB! Årsmøtet i Aure IL utsatt på ubestemt tid


NB! På grunn av koronaviruset har vi i hovedstyret i Aure IL vedtatt å utsette årsmøtet på ubestemt tid.

Fullstendig sakliste Årsmøte Aure Idrettslag:

Årsmøtedokumenter Aure Idrettslag 2019


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

VI kjem tilbake med ny dato får årsmøtet når situasjonen er meir avklart. Velkommen til årsmøte!

Hovedstyret i Aure Idrettslag