Mange arbeidstimer lagt ned ved skibasen på Austli


Senhøsten 2019 har mye arbeid blitt utført ved skibasen på Austli

På grunn av at Aure Kommune skal gjøre utbedringer på hovedvannledningen fra Steingeitvannet til "Pumpehuset" i Aurdalen skal veien innover til Sølømen brukes som anleggsvei de to kommende vintrene og blir dermed brøyta. Det medførte at Aure IL måtte lage en alternativ trase for utkjøring av løypemaskina. I og med at vegen inn til Sølømen blir brøyta i to vintre vil det ikke bli kjørt skispor innover dit.

Anleggsleder Thomas Løfall har leda arbeidet på beste vis. Han fikk med seg seniorgruppa på skogrydding, og diska opp med pølse og brød til dugnadsgjengen. Høy trivselsfaktor med andre ord. Takk til seniorgruppa, denne gang representert ved Kjell Flø, Erik Vullum, Kjell Pettersen, Stein Brage Raanes, Johannes Kalland, Bjørn Sigbjørnsen, Thore Jarl Lindaas og Jarl Kanestrøm. Både Aure IL og anleggsleder Thomas setter stor pris på innsatsen til seniorgruppa.

Gravejobben er utført av Thomas Løfall med egen gravemaskin. Veldig fint handtverk, så nå har vi en flott trase som knytter utkjøringa fra skibasen sammen med lysløypa, uten at man kommer i kontakt med den brøyta og trafikkerte veien til Sølømen. 

I tillegg satte Thomas opp stolper til å montere reklameskilt på. En lørdag før jul lagde han og Thomas Bremset rammer og hengte opp alle reklameskilt. 

Det ble ei flott løype og alle sponsorer er nå godt synlige. Bra jobba!