Ski og Friidrett: Det er kjørt nye løyper i kveld 3.april


I Sølømen og Tverrbotn er det nykjørte løyper.

I kveld er det kjørt løyper til Sølømen og i Tverrbotn. Det er fine forhold i de nye løypene. Ellers er det hard skare med et tynt lag med nysnø over alt.