Håndballskole: Vil ditt firma være sponsor for "Håndballskole i Aure 2019"?


Vi gjentar suksessen fra 2018 og arrangerer igjen håndballskole sammen med Byåsen Elite! Vil ditt firma være med som sponsor?

Sponsor for Håndballskole I Aure?


HÅNDBALLSKOLE FOR ALDEREN 10 – 16 ÅR MED BYÅSEN ELITE

TRENINGSKAMP BYÅSEN – MOLDE

KURS "HÅNDBALL I PRAKSIS"

 Nedenfor presenterer vi hvordan ditt firma vil bli profilert som sponsor for "Håndballskolen".

Hovedsponsor Håndballskolen

Profileres på hjemmeside som hovedsponsor for håndballskolen

Profileres i Aure Arena som hovedsponsor for håndballskolen (banner bak deltagerbilde, vimpel og banner ved inngang til håndballskole og treningskamp, opplysning over høyttaler i Aure Arena, vise film i pause treningskamp i Aure Arena)

Logo på t-skjorte (fremside) til spillere og frivillige som deltar på håndballskolen

Utdeling av reklamemateriell ved innsjekk (eksempel drikkeflaske, gymbag, matboks)

Linke opp til sponsors hjemmeside på nettinfo (hjemmeside og facebook) om håndballskolen


Hovedsponsor Håndball i Praksis

Profileres på hjemmeside som hovedsponsor for «Håndball i praksis»

Profileres i opplæringslokale og på utdelt materiell som hovedsponsor

Logo på t-skjorte (bakside) til spillere og frivillige

Profileres i Aure Arena som hovedsponsor for håndball i praksis (vimpel og banner ved inngang til håndballskole og treningskamp, opplysning over høyttaler i Aure Arena, vise film i pause treningskamp i Aure Arena)

Linke opp til sponsors hjemmeside på nettinfo (hjemmeside og facebook) om «Håndball i praksis»

Beløp: 25 000 NOK


Sponsor for utstyr

Profileres på hjemmeside som sponsor for innkjøp av utstyr til Håndballskolen

Utstyr kan merkes med logo.

Logo på t-skjorte (bakside) til spillere og frivillige

Beløp: 15 000 NOK


Sponsor for Håndballskole

Profileres på hjemmeside som sponsor for Håndballskolen

Logo på t-skjorte (bakside) til spillere og frivillige

Beløp: 2 500 NOK eller 5 000 NOK evt. leveranse av varer/tjenester