Ski og Friidrett: Flott ettermiddag med «Barn i løypa»


Mange tok turen til Austli tirsdag ettermiddag.

Selv om det var skidag for 1. - 4. klasse ved ABUS. Og under et døgns varsel med informasjon om arrangementet ut til barn og foreldre( pga usikkerhet vedrørende snøforhold), ble det godt oppmøte med ca 30 barn.  

Denne ettermiddagen ble de yngste under skolealder overtallige. Barn helt ned i 2-årsalderen viste mestring og glede med skileik, og strekte seg etter andre i det store fellesskapet med barn, foreldre og besteforeldre. 

Foruten løypene i bakken, avsluttet flere av barna ettermiddagen med å være med på stafett. Jevnbyrdige stafettlag gjorde det til spennende dueller. Vi kjørte flere stafetter med og uten staver, med alderssammensetning fra 3 år, og opp til 8 år. 

Vi håper snøen holder seg slik at vi får gjennomføre flere "barn i løypa": Følg med på hjemmesiden.