Årsmøte på Aure Gjestegård


Måndag 11.mars arrangerte Aure Idrettslag årsmøte på Aure Gjestegård.

21 medlemmar møtte opp og var med på ein gjennomgang av årsmelding med reknskap for 2018 og budsjett for 2019. 

Aure IL kan vise til mykje og variert aktivitet, auka medlemstal og positive tal i reknskapet. Med andre ord var 2018 eit veldig godt år for laget, og det satsar vi på å vidareføre i 2019.

Hovudstyret i Aure IL vil takke alle som har vore med og lagt ned ein stor innsats for laget i 2018!