Innkalling til Årsmøte 2019


Innkalling til Årsmøte til Aure IL Mandag 11. Mars 2019 kl. 19:00

Innkalling til Årsmøte i Aure IL


Tid:            Mandag 11. Mars 2019 kl. 19:00

Sted           Aure Gjestegård


Sakliste:

Sak 1                    Åpning

Sak 2                   Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3                   Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å skrive under protokollen

Sak 4                   Årsmelding Aure Idrettslag og gruppene

Sak 5                   Regnskap, resultat og balanse 2018

Sak 6                   Budsjett 2019

Sak 7                   Medlemskontingent 2020

Sak 8                   Treningsavgift 2019

Sak 9                   Organisasjonsplan

Sak 10                 Valg
Representasjon på Årsmøtet:

Årsmøte er åpent for alle

Alle med medlemskap i 2018 og fylt 15 år er stemmeberettigede


Saksliste og saksdokumenter:

Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter blir lagt ut på hjemmesiden til Aure IL www.aureil.no senest en uke før Årsmøtet

Årsmøtedokument Aure IL 2019


Aure 24. Februar 2019

Styret i Aure IL