Innkalling til Årsmøte 2019


Innkalling til Årsmøte til Aure IL Mandag 11. Mars 2019 kl. 19:00

Til medlemmene i Aure Idrettslag                                                                 04. Februar 2019


Innkalling til årsmøte i Aure Idrettslag


Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Aure Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes den 11. Mars 2019 kl. 19:00 på Aure Gjestegård.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være i hende styret senest 17. Februar 2019 til: 


Aure Idrettslag

Flatmarka 22

6690 Aure

eller på e-post: post@aureil.no


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til Aure Idrettslag.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Aure IL