Tur og Trim: Oppstart av barneklatring


Det blir oppstart av barneklatring 27. august

Barneklatringa er flyttet til søndag ettermiddag fra kl 17.00-18.00. Barn som skal delta må følges av voksen med Brattkort-kurs. Velkommen!