Anleggsvirksomhet i Aurdalen, så det blir ikke kjørt skiløyper fra Austli til Pumphuset denne vinteren


Mange som spør, så her kommer litt informasjon.

I vinter foregår det mye anleggsvirksomhet i Aurdalen, spesielt fra Austli og ned til "Pumphuset" ca midt i dalen. Årsaken er utskifting av hovedvannledningen til Aure Kommune, denne følger skitraseen. På Løfallvollen ligger ferdigsveisa vannrør, og denne kan ikke krysses verken med skuter eller løypemaskin, da kan den bli skada. Derfor blir det ikke kjørt Austli -  Pumphuset med verken skuter eller løypemaskin nå.

Dette klarer vi fint å forholde oss til i vinter. Vi har flotte oppkjørte løyper fra Austli, rundt lysløypa og i Tverrbotn.  God tur!