Godt oppmøte på Årsmøte


Mandag 12. mars ble årsmøtet i Aure Idrettslag avholdt!

Mandag 12. mars ble årsmøtet i Aure Idrettslag avholdt på Aure Gjestegård, og nesten 30 medlemmer møtte opp. Det er vi godt fornøyde med.

Tradisjon tro ble årsmeldingen fra hovedstyret lest opp, noe som gir en god oversikt over den store aktiviteten laget har hatt i 2017. Aure IL er i vekst, og i 2017 fikk vi totalt 51 nye medlemmer. Regnskap for 2017 ble gjennomgått, og vi er veldig godt fornøyde med å gå i pluss. Budsjettet for 2018 ble også vedtatt.

Aure IL er for tiden uten daglig leder, og det er en utfordring som vi må løse så rakst som mulig.

Hovedstyret takker for oppmøtet denne kvelden, og ikke minst vil vi rette en stor takk til alle frivillige som står på hverdager og helger gjennom året, for at Aure IL skal ha så mange gode aktiviteter og tilbud! Også en stor takk til sponsorer som støtter Aure Idrettslag på ulike vis.