Skiløyper - Mannskap og turnus


Våre trofaste medhjelpere, løypekjørerne, har satt opp vaktturnus for sesongen 2017-18!

Navn, telefonnummer og turnusuker framgår av oppsettet nedenfor.

Maskinførere Telefonnummer Ukenummer
Thomas Nedresæter (TN) 40448494 1, 4, 7, 10 og 13
Kjell Petter Lien (KPL) 91379618 1, 4, 7, 10 og 13
Ole Tom Neraas (OTN) 95980944 2, 5, 8, 11 og 14
Geir Magne Våg (GMV) 95121631 2, 5, 8, 11 og 14
Einar Vaag (EV)
91130339
3, 6, 9, 12 og 15
Torkil Sagli (TS)
91810081
3, 6, 9, 12 og 15